Torek
maj172011

ORGANI PD RTV LJUBLJANA ZA LETO 2019

PREDSEDNIK Veliša Lazović

UPRAVNI ODBOR

 • Veliša Lazović – predsednik
 • Marija Dolenc - tajnik

ČLANI UO

 • Andrej Lah
 • Branko Škrajnar
 • Cveto Preželj
 • Matjaž Samec
 • Ivan Samide
 • Marko Gale
 • Vesna Marn
 • Marija Miklič
 • Liljana Drevenšek

NADZORNI ODBOR

 • Erika Bizilj
 • Andrej Koščak

ČASTNO SODIŠČE

 • Pavle Jakopič - predsednik
 • Branko Dolenc
 • Matjaž Medvedšek

VODNIŠKI ODSEK

 • Matjaž Samec - načelnik
 • Drago Car
 • Matjaž Medvedšek
 • Erika Bizilj
 • Andrej Lah

ODSEK ZA VARSTVO GORSKE NARAVE

 • Marija Miklič- načelnica
 • Valerija Bavcon Medvedšek
 • Djuro Penzeš
 • Ljubo Miloševič
 • Brane Krebs

ODSEK MARKACISTOV

 • Cveto Preželj - načelnik
 • Branko Dolenc

TEKAŠKA SEKCIJA

 • Branko Škrajnar - načelnik
 • Branko Dolenc
 • Matjaž Medvedšek
 • Stanislav Košmerlj