Ponedeljek
avg272018

VARNA HOJA V GORAH

GRS Ljubljana organizira v četrtek 30.08. Dan varne hoje v gore. Na njem bomo gorski reševalci predstavili osnovna pravila za varno obiskovanje gora v kopnih razmerah in ukrepanje v primeru nesreče. Namenjen je vsem, ki v prostem času z veseljem zahajate v gore.

Udeležba je brezplačna

Teme bodo obsegale:

1. Nevarnosti v gorah v letnih razmerah in najpogostejši vzroki nesreč
2. Oprema
3. Načrtovanje in priprava na turo
4. Ravnanje ob nevarnosti strele
5. Kako zaprosimo za pomoč GRS
6. Ukrepi med čakanjem na pomoč

 

Več informacij in razpis: http://grs-ljubljana.si/index.php/novice/19-drugo/205-dan-varnejsega-gibanja-v-gorah-v-letnih-razmerah-3

 

GRS Ljubljana

Ašič Žiga

GSM: +386 41 863 424

« PD RTV vabi na Vrtaško Sleme v soboto, 8. septembra 2018 | Main | Dan odprtih vrat na Kumu »

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.