Četrtek
okt242019

Vabimo vas na pohod Janu v spomin...

Pred enim letom se je od nas iznenada poslovil vodnik PD ISKRA LJUBLJANA in naš prijatelj Jan Skoberne. Janu v spomin in zahvalo za njegov trud pri ureditvi planinske poti PD RTV Ljubljana, se dobimo v nedeljo 3. novembra ob 9.00 uri  na parkirišču pred bazenom v Tivoliju v Ljubljani.

 Pohod bomo združili s predstavitvijo ptic. Priznani ornitolog nam bo povedal, katere ptice prezimujejo v mestnem parku Tivoli in vso zimo obiskujejo krmilnice, zastavili pa mu boste lahko vse vrste vprašanj. Predstavitev bo trajala  dve uri.

Ob 11.00 uri, ko se bo predstavitev ptic  končala, bomo   nadaljevali po planinski poti PD RTV Ljubljana, ki je dolga 4,9 km, 387 je nadmorska višina. Hoje bo za približno dve uri.

Pohod je lahkoten, primeren tudi za neizkušene pohodnike in otroke. Seboj vzemite pohodne palice, nekaj malega za pojest in za popit. Držimo pesti, da bo vreme suho in sonce  radodarno. Vračamo se na izhodiščno točko v Tivoli.

Vljudno vabljeni, imeli se bomo lepo.

Odsek za varstvo narave pri PD RTV Ljubljana.

 

                                                                                                                                                              
Vabljeni v imenu Marije Miklič!

 

 

« 20. pohod spomina h Krnskemu jezeru 1918 - 2019 | Main | Dan varnejšega gibanja v gorah 9.11.2019 »

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.