Torek
sep182018

Vabilo za Tičistan 

Pozdravljeni prijatelji živali in narave. Vabim vas na mesečna srečanja v parku TIVOLI v Ljubljani vsako prvo nedeljo v mesecu ob 9.00 uri (razen julija in avgusta). Dobimo se na parkirnem prostoru pred kopališčem Tivoli (parkiranje je brezplačno). Izlet organizira Prirodoslovni muzej Slovenije v sodelovanju z DOPS-om. 

Priznani ornitolog Dare Fekonja nas bo seznanil z dogajanjem na tivolskem bajerju. Spoznavali bomo vodne ptice in ptice vseh vrst, k redno ali občasno - samo v času selitve -  prihajajo v mestni park Tivoli. Orehi in lešniki so dobrodošli. Priporočam, da s seboj vzamete daljnogled. Potepanje po parku traja približno dve uri in se odvija v vsakem vremenu. in je brezplačno. Sprehod v  Tičistanu je še posebej zanimiv za družine z otroki in za začetnike, na njem boste lahko povprašali vse, kar vas zanima o pticah. 

Najbolje je, da si v koledar prireditev takoj rezervirate vsako prvo nedeljo v mesecu za ogled in spoznavanje ptičev. Dobimo se v Tivoliju. 

Odsek za varstvo gorske narave pri PD RTV Ljubljana, Marija Miklič. 

« RTV SLOVENIJA VABI NA OGLED ODDAJNIKA POHORJE | Main | PD RTV vabi na Jalovec...14.-16.september...Krn...Dolomiti... »

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.