Sobota
jun082019

Vabilo na pohod po Kobariškem 15.6.2019

Napovedan pohod po slapovih Fratarice v tem času ne moremo izvesti, zaradi previsoke in prederoče vode.
Zato bo nadomestni pohod po Kobariškem. Obiskali bomo Tonacov grad, jarke po Poti miru, slap Kozjak, Koseška korita pri Drežnici in morda še italijansko kostnico in muzej v Kobaridu. 
Poti so nezahtevne in primerne za vse starostne skupine. 
Podrobno vabilo bo do 11.6.

Strošek bo od 10 - 15€, glede na število prijavljenih. 

Prijave pri vodnici Eriki Bizilj na 041 327 856 ali na erika.bizilj@rtvslo.si 
do četrtka 13.6.2019. 

 

« Vabilo na pohod po Kobariškem 15.6.2019 | Main | STANIČEV VRH »

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.