Nedelja
okt212018

PREDAVANJE O ZELENORTSKIH OTOKIH

Planinkso društvo RTV Ljubljana vabi na predavanje o pohodništvu po  Zelenortskih otokih.

Rezultat iskanja slik za FOGO CAPE VERDE

Kdaj:  v četrtek  25.10. 2018 ob 15.00 uri 

Kje:     v veliki sejni sobi TV PRODUKCIJE, v 1. nadstropju   

             TEHNIČNI TRAKT

Predava: Veliša Lazović RTVS,  popotnik in planinec PD RTV

Vabljeni ljubitelji pohodništva in potovanj!

 

« Planinsko društvo RTV Ljubljana vabi na pohod po JANOVI poti PD RTV v TIVOLI v nedeljo 4. novembra 2018 | Main | PD RTV vabi v Loški potok 27.oktobra »

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.