Petek
apr262019

Pohodi PD RTV v maju

V mesecu maju je predvidenih več pohodov.

 

V nedeljo 5. maja vabi vodnik Drago Car na Golico s Pristave,

zbor ob 7.00 uri pri Hali Tivoli.

Hoje je približno 3 ure vzpona ter 2 uri spusta.

Prijave najkasneje do četrtka 2.5.2019.

Več informacij na 041 727 847

 

V soboto 11. maja vabi vodnica Erika Bizilj v Brkine, Artviže.

V soboto 26. maja vabi vodnik Matjaž Samec na Idrijsko, Šebrelje.

V soboto 1. junija vabi vodnik Matjaž Samec na turo Ratitovec, Soriška planine skupaj s PD Bazovica Reka.


« Pohod na Golico 5. maja 2019 | Main | Ptice gozdne meje in slovenskega visokogorja »

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.