Četrtek
sep272018

Planinsko društvo RTV Ljubljana vabi na PECO (2125 m) v nedeljo 7. oktobra 2018

Kdaj: v nedeljo 7. oktobra

Kje: odhod s parkirišča pri Hali Tivoli ob 5.30 uri, vrnemo se  v poznih večernih urah

Vodnik: Drago Car, telefon: 041 727 847

Cena vodenja in prevoza: 15 eur

Prijave do 4. oktobra pri vodniku ali Liljani 040 256 457

Opis poti: opravili bomo turo v Karavankah, gremo v dolino kralja Matjaža…vzpeli se bomo na Kordeževo glavo, najvišji vrh Pece, visok 2.125 m. Opravili bomo 715 višinskih metrov. Imamo dve možnosti pohoda, lažjo planinsko pot in drugo plezalno, ki je varovana z jeklenicami. Za obe poti je potrebno 2 uri 15 minut vzpona. Počitek bo pri koči na Peci…

Lepo vabljeni na zanimivo turo…

« PD RTV vabi na: Lajnar, Slatnik, Možic v soboto, 13.oktober 2018 | Main | RTV SLOVENIJA VABI NA OGLED ODDAJNIKA POHORJE »

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.