Ponedeljek
apr082019

Planinarjenje po vzhodni Bosni

Spoštovani planinci,

Za vse, ki nestrpno pričakujete objavo, javljam, da potovanje zagotovo BO, le moram vzkladiti določene urnike z lokalnimi vodniki in bom objavo podal za dan ali dva.

V programu so predvidena največja doživetja, ki jih to območje premore. Obiskali bomo del zahodne Srbije s planinarjenjem, in splavarjenjem po drinskem jezeru. Na območju Foče bomo imeli dva dni planinarjenja, rafting in po želji kanjoning. Naši gostitelji iz planinskega društva Zelengora, bodo poskrbeli za planinsko vodenje in vrhunsko kulinariko, po katerem je to območje znano. Bivanje bo  “All Inclusive”, cena  do maksimalno 300 evrov s prevozom v red. 

Vodnik Veliša Lazović 040 749 188

« Še tri prosta mesta za planinarjenje po zahodni Srbiji in vzhodni Bosni | Main | PD RTV vabi na VELIKI ROB v soboto 13. aprila 2019 »

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.