Torek
jun052018

PD RTV vabi...

- 9.junija na pohod s PD ISKRA LJUBLJANA po poti Claustre pod vodstvom Jana Skobrneta, glej obvestila PD RTV

- 10. junija na Velikolaško kulutrno pot od Velikih Lašč do Rašce, mimo Retij, Dvorske vasi, Male in Velike Slevice, Podsmreke z zaključkom na Rašci. Prevoz individualno, start med 7.00 in 9.00 uro.

- 17. junija na Planjavo pod vodstvom Andreja Laha, odhod ob 6.00 uri iz Ljubljane, več v obvestilih PD RTV.

- vzpon na Špik Hude police je predviden sredi julija, več informacij sledi

- vzpon na Škrlatico je za zdaj predviden glede na letni plan PD RTV.

Lepo vabljeni!

 

 

 

« PD RTV vabi na otvoritev nove planinske poti v četrtek, 21. junija 2018 | Main | PD Iskra in PD RTV Ljubljana organizirata izlet Javornik (1240 m) in Claustra Alpium Iuliarum iz Hrušice »

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.