Torek
feb262019

PD RTV vabi v marcu....

Drage planinke in planinci, vodniki sporočajo, da so predvideni datumi tur v marcu:

- 9.3. (prvotno predvideno 2.3.) Matjaž - Predjama-Prečna Reber-Sveta Trojica

-16.3. (prvotno predvideno 17.3.) Drago in Andrej Socerb- Slavnik (plezanje, pohod)

-24.3. Erika in Marko - najjužnejša slovenksa pešpot ob reki Kolpi od Radvencev do Damlja in naprej do Vinice po Mlinarski poti….

Več bo objavljeno v razpisih vodnikov na spletni strani.

V soboto 2. marca pa bo tradicionalni Jurčičev pohod iz Višnje gore do Muljave, prevoz individualno, možno tudi z vlakom….

Lepo vabljeni.

 

 

« PD RTV vabi na izlet iz Predjame preko Pečne rebre na Sv. trojico 9.3.2019 | Main | KRK nedelja 24. februar - dodatno obvestilo »

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.