Nedelja
okt212018

PD RTV vabi v Loški potok 27.oktobra

V soboto 27. oktobra pridejo v Loški potok planinci PD BAZOVICA REKA, s katerimi dobro sodelujemo. Organizirali bomo prevoz in se jim pridružili na lahkoti turi,predvideno na Kamen grič in okolico Loškega potoka. 

Vodila bo: Erika Bizilj

Prijave: do četrtka 25. oktobra

Prijave zbira: Erika Bizilj, tel.041 327 856, mail erika.bizilj.@rtvslo.si, Liljana 040 256 457

Strošek vodenja in prevoza: 10 eur

Zbor: ob 7.00 uri na parkirišču pri Hali Tivoli.

Lepo vabljeni!

 

« PREDAVANJE O ZELENORTSKIH OTOKIH | Main | PD RTV vabi na GRADIŠKO TURO v soboto 20. 10. 2018 »

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.