Nedelja
jun022019

PD RTV vabi na Svinjak v soboto 8. junija 2019

Svinjak ali Sovinjak ali Svitnjak je 1.653 m visok vrh na bovškem. Gre za zahteven vzpon, skupaj 1.200 višinskih metrov, kar zahteva dobro kondicijsko pripravljenost. Peljali se bomo do vasice Kal-Koritnica, čaka nas 3 ure in pol strmega vzpona. V lepem vremenu si obetamo krasne razglede.

Vodnik: Drago Car in pomočnik: Marko Gale

Odhod: ob 6.00 uri pri Hali Tivoli

Povratek: v večernih urah

Prijave: do četrtka 6.6. pri Dragu Carju, mobi 041 727 847

Strošek organizacije in prevoza: 15 eur, plačate na trr pd rtv ali v gotovini na turi.

Bodite ustrezno opremljeni, oblečeni in obuti, seboj imejte malico in najmanj 2 litra pijače.

Lepo vabljeni!

« PD ISKRA LJUBLJANA vabi na Velebit v nedeljo 9. in ponedeljek 10.6.2019 | Main | PD RTV vabi iz Sorice 816m, preko Lajnarja 1549m in Ratitovca 1667m na Prtovč 1025m dne 1.6.2019 »

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.