Torek
mar052019

PD RTV vabi na predavanje PATAGONIJA

Kdaj:        v četrtek 14. marca 2019 ob 15.00 uri

Kje:            sejna soba TV PROD., medetaža RTV center

Predava:  MIRO ŠTEBE, novinar TV SLO, alpinist,                    

                    gorski reševalec, svetovni popotnik

 

Vabljeni ljubitelji pohodništva in potovanj!

« DJURU V SLOVO... | Main | PD RTV vabi na izlet iz Predjame preko Pečne rebre na Sv. trojico 9.3.2019 »

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.