Sreda
mar142018

PD RTV vabi na predavanje o Mauritiusu dne 28.marca

 

” KADAR SI V STISKI IN TE NA DRUGEM KONCU SVETA POZITIVNO PRESENETIJO TOPLI LJUDJE, KATERIM JE NAJPOMEMBNEJŠE TVOJE POČUTJE IN ČUSTVA, TVOJ CILJ, TVOJ USPEH…TI ZASTANE DIH “….misel predavateljice Polonce

Predstavitev projekta in pohoda skupine slovenskih dijakov po Mauritiusu ….kaj so videli in  kaj doživeli…

Kdaj:               v sredo 28. marca 2018 ob 14.30 uri

Kje:                 v VELIKI SEJNI SOBI TV PRODUKCIJA, I. NADSTOPJE TEHNIČNI TRAKT

Predavala bo: POLONCA KAČIČNIK,

                        profesorica biologije in dietetike na Srednji zdravstveni šoli v Celju

Vabljeni ljubitelji pohodništva in potovanj!

« KRK nedelja, 25. marca 2018 | Main | PD RTV vabi na Lubnik, v nedeljo 18.marca 2018 »

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.