Sreda
feb062019

PD RTV vabi na Komno 16. in 17.2. 2019

V soboto dne 16.2.2019 se ob 8 dobimo v Tivoliju. S kombijem se bomo odpeljali do Bohinja pod Slapom Savico. Prvi dan se bomo sprehodili do doma v Komni in nadaljevali pot do koče pri sedmerih jezerih. Isti dan se vrnemo do doma kjer bomo prespali.

Naslednji dan se bomo podali na Lanjževico 2003m. Nato se bomo spustili spet do Bohinja. Glede na vremenske razmere se lahko program malo spremeni.

Prvi dan bomo prehodili 900 m višinske razlike in hodili 7 ur in pol.

Drugi dan bomo prehodili 500 m višinske razlike in hodili 6 ur in pol.

Potrebujemo topla oblačila, bundo, kapo, rokavice, dolge gate, palice, pohodne dereze. Kdor ima cepin, naj ga prinese s seboj.

Malica iz nahrbtnika ali v domu na Komni, za na pot čaj in prigrizki.

Zajtrk in večerja v domu.

Strošek prevoza 15 eurov. Prenočišče cca 15 eurov.

Vodnika Matjaž Samec 040 204 636 in Drago Car 041 727 847

Prijave do srede 13.2.2019 pri obeh vodnikih.

 

« PD RTV vabi na Krk, v nedeljo 24. februarja 2019 | Main | PD ISKRA LJUBLJANA vabi na Kopitnik 8.februarja 2019 »

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.