Torek
dec252018

PD RTV vabi na Klobuk v soboto 29. decembra 2018

Dobimo se ob 10. uri zjutraj na končni postaji v Podutiku, avtobus LPP-ja št. 5, nato pa bomo šli po pogorju Vtik do lovske koče na Klobuku, se malo odpočili in nadaljevali pot proti izletniški kmetiji pri Jurčku. Pot je nezahtevna, dolga okrog 6 km v eno smer,  primerna tudi za otroke nad 6 let. S seboj vzemite pohodne palice, nekaj tekočine (voda, čaj), morda majhen prigrizek, obujte pa se v dobro pohojene čevlje, ki ne premočijo. V primeru slabega vremena (dežja, snega) pohod odpade. Hodimo na lastno odgovornost.

Na pohodu se bomo naužili svežega zraka, se družili in nabirali kondicijo za višje vzpone.  

Odsek za varstvo narave, Marija Miklič telefon 040 567 847

« PD RTV vabi na Kum v sredo 2. januarja 2019 | Main | ČESTITKA IN PLAN 2019 »

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.