Nedelja
feb112018

PD RTV vabi na KLOBUK v soboto 24. februarja

Dobimo se ob 9. uri zjutraj na končni postaji v Podutiku, avtobus LPP-ja št. 5, nato pa bomo šli po pogorju Vtik do lovske koče na Klobuku, se malo odpočili in nadaljevali pot proti izletniški kmetiji pri Jurčku. Pot je nezahtevna, dolga okrog 6 km v eno smer,  primerna tudi za otroke nad 6 let. S seboj vzemite pohodne palice, nekaj tekočine (voda, čaj), morda majhen prigrizek, obujte pa se v dobro pohojene čevlje, ki ne premočijo, morda bo na stezi še kaj snega. V primeru slabega vremena (dežja, snega) pohod odpade.

Na pohodu se bomo naužili svežega zraka, se družili in nabirali kondicijo za višje vzpone.  

Odsek za varstvo narave, Marija Miklič

« DOLOMITI V SEPTEMBRU 2018 | Main | NE POZABITE NA IZLET PO MURSKIH MOKRIŠČIH »

Reader Comments (2)

Vpišite svoje prijave.
13, februar, 2018 ob 09:21 | Registered CommenterPD RTV
Prijava na izlet.
13, februar, 2018 ob 09:40 | Unregistered CommenterDavor

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.