Petek
jul202018

PD RTV vabi na KAMNIŠKO SEDLO v soboto 28. julija

Tura PD RTV LOGARSKA DOLINA - OKREŠELJ - KAMNIŠKO SEDLO - KAMNIŠKA BISTRICA

Odhod ob 5.30 uri s parkirišča pri Hali Tivoli, povratek v poznih večernih urah.


Predvidena je organizacija dveh variant pohoda: prvo, lažjo varianto bo vodila Alenka Sakelšek do slapa Rinka in naprej na Okrešelj ter do spomenika reševalcem umrlim v tragični nesreči. Vzpona bo ca uro in pol do Okrešlja in še pol ure do spomenika. Ta skupina se bo vrnila nazaj v Logarsko dolino, kjer bo dovolj časa za občudovanje lepot Logarske doline. Popoldan se bomo odpeljali v Kamniško Bistrico, kjer bomo počakali drugo skupino, ki jo bo vodil Drago Car. Druga, zahtevnejša skupina se bo od Okrešlja vzpela na Kamniško sedlo, kjer bo počitek, popoldan pa spust v Kamniško Bistrico. Druga skupina bo predvidoma potrebovala za vzpon ca 4 ure in za spust dodatne 3 ure. Druga skupina bo opravila 934 m višinske razlike, potrebna je čelada, gre za zahevno označeno pot.

 

Prijave do srede 25.7. na tel. 041 727 847 (Drago) ali

040 256 457 (Liljana).  Cena prevoza je 15 eur.  Plačate na TRR PD RTV štev. SI56 0222 2001 2109 437 ali v gotovini na pohodu. Seboj imejte čaj, malico in planinsko opremo.

Lepo vabljeni!

« RTV SLOVENIJA VABI NA OGLED ODDAJNIKA NANOS | Main | EKVADOR »

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.