Ponedeljek
sep102018

PD RTV vabi na Jalovec...14.-16.september...Krn...Dolomiti...

Vodnik Jan Skoberne vabi na dvodnevno turo na Jalovec. Pot z Vršiča do Zavetišča pod Špičko  traja štir ure in  še vzpon na Jalovec ca dve uri zelo zahtevne hoje.  Točen datum odhoda bo prilagojen vremenski napovedi, odhod bo v petek 14.9. ali v soboto 15.9. Vsi zainteresirani pokličite vodnika Jana tel. 041 707 795 za dodatne informacije. Seboj imejte ustrezno opremo za visokogorje, čelado in čelne svetilke. Cena prevoza je 15 eur. 

KRN 22.-23.9. 

Če nam bo vreme dopuščalo, bomo realizirali predvideno dvodnevno turo iz Lepene na Krnska jezera, Krn in naslednji dan preko Komne v Bohinj. Vodil bo Jan Skoberne…več info sledi.

 

DOLOMITI 13.-16.9.

Udeleženci štiridnevne ture v Dolomite od 13. do 16. 9. smo že prejeli dodatna obvestila vodnika Primoža….torej, v četrtek zjutraj se vidimo.

Lepo vabljeni in srečno…

« Vabilo za Tičistan | Main | Čistilna akcija sobota, 15 september 2018 »

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.