Nedelja
mar032019

PD RTV vabi na izlet iz Predjame preko Pečne rebre na Sv. trojico 9.3.2019

V soboto dne 9.3.2019 se ob 8 dobimo v Tivoliju. S kombijem se bomo odpeljali do Predjame. Od tam se bomo sprehodili do Pečne rebri cca 3 ure, nato nadaljevali do Sv. trojice cca 3 ure in še spust proti kombiju. 

Skupaj bomo hodili 7-8 ur.

Potrebujemo pohodna oblačila, nizke pohodne čevlje, palice.

Malica iz nahrbtnika ter vsaj 2l tekočine.

Strošek prevoza 10 evrov.

Vodnik Matjaž Samec 040 204 636.

Prijave do četrtka 7.3.2019 na telefon.

V primeru slabega vremena ali premalo prijav izlet odpade.

« PD RTV vabi na predavanje PATAGONIJA | Main | PD RTV vabi v marcu.... »

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.