Ponedeljek
apr012019

PD RTV vabi na izlet iz Logatca preko Planine na Vrh nad Rovtami 7.4.2019

V nedeljo dne 7.4.2019 se ob 7 dobimo v Tivoliju. S kombijem se bomo odpeljali do Logatca. Od tam se bomo sprehodili do Planine cca 4 ure, nato nadaljevali do Vrha nad Rovtami cca 4 ure- 

Skupaj bomo hodili 7-8 ur.

Potrebujemo pohodna oblačila, nizke pohodne čevlje, kapo, rokavice palice.

Malica iz nahrbtnika ter vsaj 2l tekočine.

Strošek prevoza 10 evrov.

Vodnik Matjaž Samec 040 204 636.

Prijave do četrtka 4.4.2019 na telefon.

« PD RTV vabi na predavanje: EKVADOR, GALAPAGOS | Main | Čistilna akcija »

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.