Sobota
sep072019

PD RTV vabi na čistilno akcijo, v soboto 14. septembra

V A B I L O

na čistilno akcijo

»Za čisto Ljubljano«,

ki bo v soboto, 14. Septembra 2019

Dobimo se ob 9. uri (Plaža – Trnovski pristan – Prulski most) in sicer v vsakem vremenu.

Ker bomo s strani Turističnega društva Ljubljanica spet obdarjeni z majicami, vas prosim, da se prijavite do torka do 20. ure na Miklic.Marija@gmail.com ali nas tel. 040 567 847 (pripišite velikost majice).

Vse podrobnosti akcije so razvidne iz vabila Turističnega društva.

PD RTV Ljubljana, odsek za varstvo gorske narave

« Vabljeni na VELIKI DRAŠKI VRH (2243 m) | Main | Opomnik za pohod na ORLE, v soboto, 31. avgusta 2019 »

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.