Sreda
jan022019

PD RTV vabi na Blegoš v soboto 5. januarja 2019

 

Planinci PD RTV in ostali, vabljeni na pohod na Blegoš, 1562 m visok vrh v Škofjeloškem hribovju. 

Dostop je možen iz različnih smeri, tokrat se bomo peljali do Hotavelj in pot nadaljevali do izhodišča Volaka. Pred nami je slabe tri ure vzpona, 982 višinskih metrov. Vrnemo se po drugi poti na isto izhodišče.

Kdaj: v soboto 5. januarja 2019

Odhod: ob 7.00 uri s parkirišča pri Hali Tivoli

Vodnika: Drago Car in Marko Gale

Prijave do petka: Drago Car, tel. 041 727 847, Liljana 040 256 457

Cena izleta je 10 EUR

Pazimo na ustrezno obutev, topla oblačila, kapo, rokavice. Seboj imejte nekaj toplega čaja, po potrebi malico. Ustavili se bomo v koči, kjer bo možno okrepčilo. Vrnemo se v popoldanskih urah. 

Lepo vabljeni!

 

« PD RTV vabi na zbor planincev v petek 11. januarja 2019 | Main | PD RTV vabi na Kum v sredo 2. januarja 2019 »

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.