Sreda
mar272019

PD DELO vabi na BRAČ

Predsednik PD DELO Dušan Resnik vabi tudi naše planince na otok Brač. Čas potovanja od 26.4. do 29.4., prevoz s 30 sedežnim busom, imajo še nekaj prostih mest. Spali bodo v apartamajih, kjer je možnost kuhanja. Ogledali si bodo vse znamenitosti otoka. Več informacij g. Dušan, mobi 031 683 780. Sestanek udeležencev izleta bo v gostilni pri Ruskem carju v petek 29. marca ob 18.00 uri. Vabljeni!

« Čistilna akcija | Main | VABLJENI NA POHOD NA TOŠKO ČELO IN SV. KATARINO, V SOBOTO, 30. MARCA 2019 »

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.