Sreda
feb202019

KRK nedelja 24. februar - dodatno obvestilo

Dragi planinci za Krk…veliko nas je prijavljenih, sporočam dodatne informacije:

- ne pozabite OSEBNE ali POTNEGA LISTA za prehod meje

- seboj imejte nekaj KUN za ogled Biserujke in kavo..

- kosila po vsej verjetnosti ne bo, zaradi velikega števila udeležencev in voznikove omejitve ur, zato vzemite več malice

- imejte dovolj oblačil, kapo, rokavice, očala…čeprav upamo na lepo vreme

- vstop na bus je možen na Škofljici pri Nered (5.35), parking Hala Tivoli levo (6.00), Vič nasproti cerkve (6.10), bodite malo prej, da lahko upoštevamo urnik…

Se vidimo in srečno…lep pozdrav, Liljana

« PD RTV vabi v marcu.... | Main | PD RTV vabi na Krk, v nedeljo 24. februarja 2019 »

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.