Torek
okt302018

GORE IN LITERATURA – GORSKI ETER IN BESEDA

Društvo slovenskih pisateljev vas vabi  na  tematski dogodek z naslovom GORE IN LITERATURA – GORSKI ETER IN BESEDA v okviru 34. Slovenskega  knjižnega sejma Cankarjevem domu, v katerem s prenosom sodeluje tudi 3. program RA SLO - program ARS. Govora bo o bogati in raznovrstni  literarni motivik v zvezi z doživljanjem in opisovanjem gorskega sveta.

          Rezultat iskanja slik za gore umetniÅ¡ke fotografije

Petek – 23. novembra ob 13.00 na Pisateljskem odru Društva slovenskih pisateljev

Z gosti, Dušico Kunaver (pisateljico in pripovednico),  Dr. Matjažem Kmeclom (akademikom, pisateljem, slavistom in gornikom), dr. Igorjem Škamperletom (pisateljem, alpinistom, sociologom kulture in komparativistom), mag. Matejem Venierom ( književnim prevajalcem in urednikom radijskih programov) ter Željkom Kozincem (novinarjem, pisateljem, scenaristom filma o Kugyu ter avtorjem številnih vodnikov) bomo predstavili razmišljanja o to(z)vrstni motiviki in o odnosu do gorske narave v ljudski pripovedi, literaturi, filozofiji in etiki ter v alpinističnih zapisih in v medijih.

« PD RTV vabi na izlet na Kal (881m), Mrzlico (1122m), Partizanski vrh (Sveta planina 1011m) ter Čebine (665m) v nedeljo 11. 11. 2018 | Main | Planinsko društvo RTV Ljubljana vabi na pohod po JANOVI poti PD RTV v TIVOLI v nedeljo 4. novembra 2018 »

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.