Torek
avg072018

EKVADOR

Spoštovani planinci

Za potovanje in treking po Ekvadorju in po otokih galapagos sta prosta še dva, maksimalno tri mesta. Prijave zbiramo še en teden in potem bomo zaključili.

Za vse informacije pokličite  našega vodnika Matjaža Medveščeka, 00386 41 820 960. Podrobnosti o potovanju smo podali na objavi  pred kakšnim tednom.

 Rezultat iskanja slik za ekvador

 Povezana slika

« PD RTV vabi na Planjavo v ČETRTEK, 16. avgusta 2018 | Main | PD RTV vabi na KLADIVO v nedeljo 12. avgusta »

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.