Četrtek
nov082018

ŠE ENO PROSTO MESTO ZA POTOVANJE V EKVADOR IN GALAPAGOS

Spoštovani planinci,
Danes je ena od prijavljenih, zaradi daljše odsotnosti iz zdravstvenih razlogov odpovedala potovanje v Ekvador in na Galapagos. 

Omejitev je bila največ 14 oseb in v tem številu so narejene vse rezervacije. za sproščeno delovno mesto se lahko prijavite do ponedeljka 12.11.2018 na telefon 041 820 960
Vodnik Matjaž Medvešček
« SKUTNIK/MONTE GUARDA (1721 m) | Main | PD RTV vabi na izlet na Kal (881m), Mrzlico (1122m), Partizanski vrh (Sveta planina 1011m) ter Čebine (665m) v nedeljo 11. 11. 2018 »

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.