Torek
okt222019

Dan varnejšega gibanja v gorah 9.11.2019

Gorska reševalna služba Ljubljana v sodelovanju s Športno zvezo Ljubljana prireja Dan varnejšega gibanja v gorah v zimskih razmerah, ki bo v soboto, 9.11.2019 ob 9. uri v policijski akademiji Tacen. Program sofinancira mestna občina Ljubljana. Zbor pred službenim vhodom v center.

Program:

1. Teoretična predavanja (predavalnica Avditorij)

9.00 kratka predstavitev dela
9.15 - 10.00 PP, defibrilator
10.00 - 10,30 oprema
10.30 - 10.40 odmor
10.40 - 11.15 turno smučanje
11.15 - 11.45 sneg, prerez, plazovi, žolne
11.45 - 11.55 odmor
11.55 - 12.35 stop or go
12.35 - 12.55 Re-co
13.00 - 15.00 delo na terenu po sistemu rotacije

2. Praktične vaje
- uporaba pohodnih palic, cepina in derez
- ugotavljanje trdnosti snežne odeje
- iskanje zasutih v plazu s plazovno sondo in žolno
- nudenje prve pomoči pri poškodbah zaradi mraza

Tečaj bo zaključen okoli 15. ure.

Delo na terenu bo potekalo na več delovnih točkah, zato naj imajo udeleženci s seboj primerno osebno in tehnično opremo, s katero razpolagajo. Manjkajočo opremo preskrbi organizator.
Tečaj je brezplačen. Število udeležencev je omejeno.

Prijave so obvezne preko spletnega obrazca na naslovu: http://www.grs-ljubljana.si/index.php/pisite-nam/prijavnica-dvgz-2019

Dodatne informacije lahko dobite na naslovu tecaj@grs-ljubljana.si


Vodja tečaja:
Brane Žorž

 

Načelnik GRS Ljubljana:

Brane ŽoržAšič Žiga

GSM: +386 41 863 424

« Vabimo vas na pohod Janu v spomin... | Main | Vabljeni na STARO UTRO (1590 m) »

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.